Nagradna igra "Spet nimam kaj obleči!"

Spet nimam kaj obleči!

Si želiš osvežiti svojo garderobno omaro, ter Svoj videz popestriti z novo jesensko kolekcijo vrhunskih oblačil evropskih proizvajalcev?

 

SODELUJ v naši nagradni igri in si prisluži NOVI MODNI VIDEZ V VREDNOSTI 150 EUR.

Kako do nagrade?

1. Všečkaj stran Glorialook.si TUKAJ

2. Fotografiraj svojo garderobno omaro (glej primer spodaj). Sliko naloži na zid naše strani GloriaLook TUKAJ

3. Deli svojo fotografijo s prijatelji ter jih prosi za čim večje število všečkov.

 

Fotografija, ki bo prejela največ všečkov bo nagrajena. Več prijateljic prosiš za Všeček- več možnosti imaš za zmago!

 

Prijavite se na e-novice. Vpišite vaš email spodaj! Prejemali boste najnovejše modne smernice, nasvete za oblačenje ter posebne ugodnosti! vpiši se na novičke - vnesi svoj e-mail v polje spodaj


Kakšna je nagrada?

Izdelke iz naše bogate ponudbe v vrednosti 150 eur, lahko izberete same ali pa vam kolekcijo sestavi naš stilist JossTheBoss.

 

Ostale informacije:

1. Do kdaj traja nagradna igra? Nagradna igra traja do vključno 15.11.2015

2. Kako bo razglašen zmagovalec? Zmagovalec bo razglašen na Facebook strani Glorialook. Prav tako pa bo sporočilo v svoj FB profil.

3. Kdaj lahko zmagovalec prevzame nagrado? Zmagovalec se mora odzvati na prejeto sporočilo najkasneje v 5ih dneh po razglasitvi.

4. Kako poteka prevzem nagrad? Zmagovalec lahko sam v skupnem znesku 150 eur z ddv izbere izdelke iz tekoče ponudbe. Izbrane izdelke prejme v roku 20 dni od naročila. Zmagovalec, lahko kolekcijo sestavi tudi naš stilist. Ko zmagovalec potrdi ponujeno kolekcijo, mu bo ta poslana v roku 20 dni.

5. Kako zmagovalec prejme izdelke? Zmagovalec prejme izdelke po pošti, ki jo dostavlja pogodbeni partner DPD.

 

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

 

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre “Spet nimam kaj obleči!i”, je GloriaLook, ML Skupina d.o.o.. Nagradna igra poteka od 3.10.2015 pa do vključno 15.11. 2015 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/oGloriaLook?ref=h. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/oGloriaLook ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih stran zahteva. 

 

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

1. Všečkaj stran Glorialook.si TUKAJ

2. Fotografiraj svojo garderobno omaro (glej primer spodaj). Sliko naloži na zid naše strani GloriaLook TUKAJ

3. Deli svojo fotografijo s prijatelji ter jih prosi za čim večje število všečkov fotografije.

 

Fotografija, ki bo prejela največ všečkov bo nagrajena.

 

4. Rezultati, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani GloriaLook ter obveščen s sporočilom v njegov FB profil. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (5) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke :Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. 

 

Nagrade:

Zmagovalec lahko sam v skupnem znesku 150 eur z ddv izbere izdelke iz tekoče ponudbe. Izbrane izdelke prejme v roku 20 dni od naročila. Zmagovalec, kateremu kolekcijo sestavi naš stilist, pa prav tako prejme izdelke v roku 20 dni od potrditve kolekcije.

 

5. Davki in akontacija dohodnine  

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.  

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo nahttps://www.facebook.com/oGloriaLook?ref=hl. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/oGloriaLook?ref=hl vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.